logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

ZAPRASZAMY PO
NAJLEPSZY START W DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, popularnie nazywany "Ekonomikiem", jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się szkołą, do której zapraszamy w celu kontynuowania nauki. Nasza szkoła jest największą szkołą w powiecie miechowskim. „Ekonomik” to „Szkoła z pasją”, realizująca hasło „Bliżej ucznia”, otwarta na potrzeby wychowanków i zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Absolwenci technikum otrzymują świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co znacznie ułatwia im start na rynku pracy. Z roku na rok szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną. W nowym roku szkolnym unowocześniliśmy kierunki kształcenia, wprowadzając specjalizacje: zastosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu firmą, handel internetowy, technologie informatyczne w logistyce, gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne, dietetyka i żywność ekologiczna.

Zespół

Zespół "Miechowianie"

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

 • Przygotowujemy do dalszego kształcenia i pracy zawodowej,
 • Nasz absolwent ma maturę i zawód,
 • Realizujemy szereg projektów unijnych,
 • Osiągamy dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych,
 • Posiadamy dobrze wyposażone pracownie do kształcenia,
 • Zapewniamy internat i posiłki w stołówce szkolnej,
 • Mamy nowoczesną halę sportową,
 • W szkole panuje wyjątkowy klimat i atmosfera.
Erasmus - Niemcy Hala sportowa Zespół teatralny
Erasmus+ Hala sportowa Zespół teatralny

Oferta edukacyjna - czytaj więcej...

Zasady rekrutacji - czytaj więcej...

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

 

Polonez w wykonaniu szkolnego zespołu "Miechowianie"

W dniu 22 marca geodeci z naszego technikum wraz z nauczycielami geodezji uczestniczyli w Dniu Geodety zorganizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 'GEOIDA'.

To był owocny dzień. Mogliśmy usłyszeć o „udziale fotogrametrii w pracy współczesnego geodety”, zobaczyliśmy pokaz skanera laserowego, uświadomiliśmy sobie jak ważną „rolę pełni geodeta na budowie przyszłości”, mogliśmy obejrzeć prezentację studenckich projektów naukowych oraz wziąć udział w licznych konkursach.

Bardzo dziękujemy studentom GiK PW za edukacyjne uświetnienie nam tego Dnia.

Brązowa Tarcza

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie – „Ekonomik” to „Szkoła z pasją”, realizująca hasło „Bliżej ucznia”, otwarta na potrzeby uczniów i zmieniający się rynek pracy.

Szkoła otrzymała w styczniu 2021 roku prestiżowe odznaczenie w XXIII Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Liceów i Techników w Polsce. Jest to uznanie wysokich wyników nauczania w szkole.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły brano pod uwagę 4 kryteria:

 1. Olimpiady 20%
 2. Maturę 20%
 3. Maturę rozszerzoną 30%
 4. Egzamin zawodowy 30%

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych, olimpiad, zestawienia z OKE z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz SIO.

Ranking uwzględnia tylko te szkoły dla młodzieży, w których z matury wyniki średnie z języka polskiego, matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. Zakwalifikowanie się Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie do rankingu jest już dużym osiągnięciem, a miejsce na podium jest ogromnym sukcesem.

Ten sukces to nie tylko pomyślnie zdane egzaminy, ale to dobra organizacja pracy szkoły, wysoko wykwalifikowana kadra i dobra współpraca z gronem pedagogicznym.

Gratulacje należą się wszystkim, którzy z takim zaangażowaniem towarzyszą młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy.

Dyrektor Szkoły
Marzena Samborska

    W naszej szkole realizowany jest Projekt "BACZYŃSKI", celem którego jest upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, budzenie zainteresowań poezją czasów II wojny światowej, historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;